Gennepse cadeaukaart - Deelnemers reglement

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door Stichting Cadeaukaart Gennep uitgegeven cadeaukaarten (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen), die worden verkocht door Stichting Cadeaukaart Gennep en door haar aangewezen derde partijen.

Reglement

 • De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel overige gebruiksvoorwaarden zijn te vinden op www.visitgennep.nl
 • De Gennepse cadeaukaart is twee (2) jaar na datum uitgifte geldig. Na de vervaldatum kan deze niet meer worden gebruikt.
 • De Gennepse cadeaukaart kan bij uitgifte worden opgewaardeerd minimaal met € 15,00 en maximaal tot € 100,00.
 • De Gennepse cadeaukaart wordt het hele jaar aanvaard, ook tijdens de uitverkoop en/of op afgeprijsde artikelen.
 • Uitbetaling door Stichting Cadeaukaart Gennep aan de acceptant vindt elke maand plaats.
 • De acceptant betaalt geen maandelijkse kosten om bij de Gennepse cadeaukaart aangesloten te zijn.
 • De acceptant betaalt als lid van de BIZ Centrum Gennep, 4% van de besteedde cadeaukaart waarde welke wordt verrekend met de uitbetaling. Deelnemers buiten het gebied van de BIZ Centrum Gennep betalen een commissie van 8%.
 • Iedere Gennepse cadeaukaart is voorzien van een unieke nummercode en wordt slechts éénmaal verstrekt.
 • De Gennepse cadeaukaart is uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen bij deelnemende acceptanten.
 • Voor gebruik van de Gennepse cadeaukaart is het noodzakelijk om de CCV Connect app te downloaden. Voor gebruik van de app is een wifi verbinding nodig en een organisatie account.
 • Cadeaukaarten of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld. Indien de klant niet het volledige bedrag van diens Gennepse cadeaukaart spendeert bij aankoop, blijft het resterende bedrag beschikbaar op de kaart. Zo hoeft er nooit geld terug gegeven te worden.
 • Alle deelnemende acceptanten worden vermeld op de deelnamelijst op www.centrumgennep.nl/gennepse-cadeaukaart.
 • De deelnamesticker van de Gennepse cadeaukaart dient duidelijk en zichtbaar voor het publiek aangebracht te worden op de etalage of op de voordeur.
 • Het ontwerp van de Gennepse cadeaukaart blijft eigendom van Stichting Gennepse cadeaukaart.
 • Het is niet toegestaan de Gennepse cadeaukaart of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking). Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de Gennepse cadeaukaart wordt ontzegd.
 • Het is niet toegestaan de Gennepse cadeaukaart op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden, anders dan waarvoor deze is uitgegeven.
 • Opzegging van de Cadeaukaart dient u schriftelijk (per mail aan cadeaukaart@bizgennep.nl) te melden. De opzegtermijn is 1 jaar, daarna maandelijks opzegbaar. Bij faillissement of verhuizing buiten gemeente Gennep, wordt de deelname gestopt.
 • De voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. De acceptant wordt daarvan tijdig schriftelijk via de mail op de hoogte gebracht. Blijft acceptant na het ingaan van de wijzigingen de Gennepse cadeaukaart gebruiken, dan worden de gewijzigde voorwaarden geaccepteerd.
 • Deze overeenkomst wordt aangegaan met de Stichting Gennepse cadeaukaart als contractspartij.
Skyline Gennep
Skyline Gennep - Telefoon