BIZ Stoepborden

Protocol stoepborden BIZ-Vereniging Gennep

Hierdoor wordt de Zandstraat weer een mooie opgeruimde promenade!

Beste ondernemer,

U heeft van de BIZ-Vereniging Gennep een stoepbord in bruikleen ontvangen dat ter vervanging dient van uw huidige reclame uitingen, indien daar sprake van was.

Graag attenderen wij u op onderstaande richtlijnen die gepaard gaan met het gebruik van het stoepbord:

a) De stoepborden van BIZ-Vereniging Gennep ontvangt u in bruikleen. Dat wil zeggen dat de stoepborden eigendom blijven van BIZ-Vereniging Gennep. Indien u het pand verlaat met uw onderneming dient het stoepbord terug gegeven te worden aan BIZ-Vereniging Gennep zodat deze aan de nieuwe huurder/eigenaar uitgereikt kan worden.

b) Wanneer u het stoepbord voor uw onderneming in de koker hebt geplaatst ligt alle aansprakelijkheid met betrekking tot ongeregeldheden bij de Gemeente Gennep.

c) Het is niet toegestaan om overige reclame uitingen te plaatsen voor de winkel/onderneming. Hieronder vallen alle reclame uitingen, zoals; reclame borden, vlaggen, etc.). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen reclame uitingen en verkoopwaar (zie punt d).

d) Verkoopwaar mag tot 1 meter vanaf de gevel geplaatst worden. Onder verkoopwaar vallen onder andere bakken/rekken met verkoopwaar.

e) Indien u niet over een reclame uiting beschikt voor het stoepbord kunt u gebruik maken van een algemene poster van Visit Gennep. Deze dient het algemeen belang.

f) Wenst u geen gebruik te maken van het stoepbord, dan hoort het bestuur van BIZ-Vereniging Gennep dat graag. Het stoepbord zal dan in opslag gaan.

g) Het stoepbord dat u in bruikleen krijgt dient elke dag na sluitingstijd binnen opgeborgen te worden.

Indien geconstateerd wordt dat bovenstaande voorschriften niet worden nageleefd, zal de BIZ-Vereniging Gennep na twee waarschuwingen gepaste maatregelen nemen.

Bij ongeregeldheden met betrekking tot het stoepbord zoals een defect aan het sluitingsmechanisme, kunt u dit kenbaar maken middels een bericht aan info@bizgennep.nl.

Skyline Gennep
Skyline Gennep - Telefoon